Komiteti Shkencor

Prof. Dr. Mynyr Koni, Rektor, Universiteti i Tiranës

Prof. Dr. Spiro Drushku, Dekan, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Ferdinand Bego, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Rozana Troja, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Ilirjan Malollari, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Tefta Rexha, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Mirela Lika, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT 

Prof. Dr. Aleko Miho, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Kozeta Vaso, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Niko Dhamo, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Pranvera Lazo, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Bejo Duka, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Margarita Ifti, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. As. Polikron Dhoqina, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Klementina Puto, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT 

Prof. Dr. Zhaneta Zekaj, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Ariola Bacu, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Alfred Mullaj, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT 

Prof. Dr. Artur Baxhaku, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Elida Hoxha, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Fatmir Hoxha, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Dr. Omer Stringa, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. Fritz Schiemer, Universiteti i Vjenës, President of Bankwatch

Prof. As. Alda Kika, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. As. Eglantina Kalluçi, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. As. Endri Xhina, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. As. Ana Ktona, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Prof. As. Eltjon Halimi, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT