Data të rëndësishme

  •        5 Korrik   2017                                Thirrja e parë
  •      15 Shtator 2017   22 Shtator 2017   Afati i fundit i regjistrimit
  •      25 Shtator 2017   09 Tetor 2017       Njoftimi mbi pranimin e punimit
  •        5 Nëntor  2017                                Programi përfundimtar i konferencës
  •     17-18 Nëntor 2017                            Konferenca
  •     19 Nëntor - 15 Dhjetor 2017            Dorëzimi i punimeve të plota për botim në numrat speciale të Buletinit