Data të rëndësishme

  •        5 Korrik   2017         Thirrja e parë
  •      15 Shtator 2017   22 Shtator 2017      Afati i fundit i regjistrimit
  •      25 Shtator 2017   09 Tetor 2017      Njoftimi mbi pranimin e punimit
  •        5 Nëntor  2017         Programi përfundimtar i konferencës
  • 17-18 Nëntor 2017          Konferenca